Terapia indywidualna

Jest skierowana do osób, które chcą pogłębić świadomość swojej egzystencji, lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz otaczający świat, jak również poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.

Terapia indywidualna pomaga pozbyć się niszczących, utrudniających życie nawyków oraz przekonań, a także uczy odnajdować w swojej egzystencji szczęście
i satysfakcję.

Jeśli doświadczasz uczucia przygnębienia i niezadowolenia zżycia, stanów depresyjnych, czy okresów obniżonego nastroju, trudności w budowaniu zdrowych, satysfakcjonujących związków i relacji, zahamowań w wyrażaniu siebie oraz odnajdywaniu celów i rodzącej zadowolenie drogi życiowej, lęków, niszczącej potrzeby kontroli, czy innych problemów psychicznych – psychoterapia indywidualna może Ci pomóc. Praca nad sobą prowadzi do harmonii, głębokiego zrozumienia siebie
i swoich zachowań w relacjach z innymi ludźmi, uczy uważności potrzebnej do satysfakcjonującego istnienia w życiu oraz do dostrzegania szans i zagrożeń na ścieżce życia.

joomla template 1.6