Terapia par

Skierowana dla osób pozostających w trudnej relacji.  Pomaga przebrnąć przez konflikty i sytuacje kryzysowe, uczy właściwej komunikacji i pełnego empatii
i współczucia.

Praca nad związkiem pomaga zrozumieć i zaakceptować odmienność partnera oraz zaznaczać własne granice. Wzmacnia ego osób istniejących w bliskiej relacji, uświadamia istotę konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relację, co jest podstawą do rozwiązania trudności związku przez samych zainteresowanych.

Terapia par zakłada pracę wspólną oraz - jeśli to konieczne - pracę indywidualną partnerów.

joomla template 1.6