Rozwój osobisty

Rozwój osobisty do droga do spełnienia. To harmonijny rozwój własnego potencjału, wzmacnianie istniejących i zdobywanie nowych kompetencji. Rozwój osobisty wzmacnia uważność i tożsamość, prowadzi do rozwoju talentów i potencjału indywidualnego, buduje kapitał w postaci odpowiedniej jakości „bycia”, co czyni człowieka atrakcyjnym dla środowiska, dla osób pozostających lub wchodzących z nim w bliskie relacje, ale także dla rynku pracy. Wzmacnianie własnych kompetencji pomaga w osiąganiu celów, realizacji marzeń i aspiracji. Rozwój osobisty nie ogranicza się do samopomocy, ale także niesie pomoc w „byciu i współtworzeniu” z innymi. Rozwój osobisty pomaga stać się mentorem, nauczycielem, czy posłańcem wiedzy i umiejętności dla innych.

Prowadzimy warsztaty i treningi z zakresu tzw. miękkich kompetencji i rozwoju osobistego. Treningi i warsztaty dzięki formie polegającej na pracy na doświadczeniu uczestników są niezwykle skuteczną formą przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności

joomla template 1.6