Warsztaty

Szkolenia pozwalające zdobyć konkretne umiejętności, gotowe recepty na to ja te umiejętności stosować i wykorzystywać w życiu codziennym. Warsztaty uczą kompetencji psychospołecznych. Dzięki różnego rodzaju symulacjom, dyskusjom, czy np. zabawom uczestnicy warsztatów maja szansę szybko posiąść merytoryczną wiedzę, wzmocnić posiadaną, konkretną umiejętność. Struktura warsztatów oparta jest o przeszłe doświadczenia uczestników, które wykorzystywane są do definiowania celów i nauki konkretnych umiejętności, a następnie używane do budowania planów na przyszłość, odnoszone do rozmaitych sytuacji życiowych. Warsztaty mają formułę strukturalizowaną, w której trener pełni role nauczyciela nowych umiejętności i moderatora działań uczestników.

Organizujemy:

WARSZTATY ANTYSTRESOWE - zachowania zapobiegające niszczącym skutkom stresu

WARSZTATY BUDOWANIA ZDROWYCH RELACJI I WZMACNIANIA WIĘZI 

WARSZTATY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

WARSZTATY BUDOWANIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

WARSZTAT DOBREJ KOMUNIKACJI 

 

 

 

 

joomla template 1.6