Mindfulness

Inaczej uważna obecność oznacza sztukę świadomego życia, ustawiczną samoobserwację, wnikliwe badanie własnej mentalności, która prowadzi do odszukania harmonii, mądrości i niczym nieskrępowanej radości w życiu. Mindfulness polega na nauce skupiania pełnej uwagi na myślach, emocjach i doznaniach, jakich doświadczamy w każdej chwili życia i przyjmowania ich do siebie takimi jakimi one naprawdę są, bez oceniania, osądzania, roszczeń. Mindfulness, którą najlepiej wykształca buddyjska medytacja, prowadzi do świadomego kontrolowania własnych reakcji na płynące z zewnątrz bodźce, a tym samym na pozbycie się zachowań, lęków i myśli, które utrudniają nam życie i przynoszą negatywne emocje.

Dzięki uważnej obecności można osiągnąć stan mocnego doświadczania własnego życia, pozbyć się wrażenia, że czas przecieka nam przez palce, nie przynosząc niczego konstruktywnego, budującego, przynoszącego satysfakcję. Mindfulness pozwala na pozbycie się irracjonalnych, niszczących nawyków i reakcji na to co się dzieje – panować nad nimi w sposób kompletny i świadomy.

joomla template 1.6