Programy terapeutyczne oparte na uważności

Przez lata rozwinęło się wiele podejść terapeutycznych opartych na Mindfulness, które są niezwykle skuteczne m.in. w leczeniu przewlekłego bólu, wyniszczającego stresu, lęków, depresji, nadużyć fizycznych i psychicznych, czy zachowań samobójczych.

Filozofia uważności znalazła zastosowanie m.in. w:

Morita Therapy – terapia, która zakłada nie niwelowanie symptomów, a odnajdowanie świadomej siły do działania pomimo symptomów, lęków, czy życzeń.

Gestalt Therapy – terapia, która rozwija odpowiedzialność własną za własne życie. Pozwala na odkrywanie autentyczności odczuć i odblokowywanie potencjału poprzez definiowanie i zmianę utrwalonych reakcji na otoczenie, które człowiek wyrabia, by być akceptowanych przez otoczenie.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), czyli redukcja stresu oparta na uważności. Polega na opanowywaniu stresu, prowadzącego do chorób oraz zaburzeń egzystencjalnych, poprzez koncentrację na „tu i teraz” na własnych emocjach, doznaniach i reakcjach.

MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), czyli oparta na uważności terapia poznawczo-behawioralna, która z największym powodzeniem stosowana jest w chorobach depresyjnych , przewlekłych zaburzeniach nastroju, które opanowuje się poprzez wzbudzanie uważności na stany emocjonalne i procesy mentalne, by móc odpowiednio reagować na rozmaite pogarszające stan sytuacje,

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – czyli terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu – model terapii poznawczo-behawioralnej połączonej z uważnością, która polega na akceptacji cierpienia oraz własnych odczuć i myśli oraz nauce radzenia sobie z nimi,

DBT (Dialectical Behavior Therapy), czyli dialektyczna terapia behawioralna, wykorzystująca uważność do leczenia Pogranicznego Zaburzenia Osobowości ,

Hakomi Therapy – terapia skoncentrowana na sygnałach z ciała w połączeniu z uważnością i zasadami niestosowania przemocy.

joomla template 1.6